Mikroúderové značení

Mikroúderové značení je technologie, při které dochází ke kontaktu mezi značící karbidovou jehlou a materiálem. Jedná se o metodu trvalého značení, viditelného i pod vrstvou barvy, či jinou povrchovou úpravou jako např. tryskání nebo zinkování. Tato technologie proto nachází vysoké uplatnění v automobilovém, hutním, strojírenském i jiném průmyslu.

BENCHMARK 320Pomocí mikroúderové technologie můžete značit texty (např. datum, čas, sériová čísla výkresů, VIN kódy, 2D Datamatrix), ale i loga či jiné grafické motivy a to jednořádkově i víceřádkově, na rovnou i částečně nerovnou plochu. Mikroúderovou technologií lze značit kovy do tvrdosti 64HRC, dřevo, plasty a sklo. Maximální rozměr značícího okna je 100 x 150 mm.

Strojní vybavení:

  • mikroúderový systém BENCHMARK 320 (technologie TELESIS-USA)