Mechanické práce

Vrtání

Součástí našeho strojového parku jsou dvě sloupové a jedna radiální vrtačka, na kterých kromě vrtání otvorů provádíme řadu dalších

 výrobních operací. Zejména se jedná o finální úpravy otvorů jako zahlubování, vystružování či řezání vnitřních závitů. Masivní

 konstrukce radiální vrtačky umožňuje snadnou manipulaci i s velkými a těžkými obrobky a v kombinaci s vysokým výkonem tak lze

 vrtat otvory až do průměru 55 mm. Na samotné závity používáme přesnou metodu závitování otvorů pantografickým závitořezem Roscamat MOSQUITO VH 300. Ten je sestrojen ze dvou ramen, jejichž vzájemné propojení zajišťuje dokonalou kolmost nástroje na rovinu upnutí v každém pracovním bodu a zaručuje precizní provedení každého závitu.

Produktivita závitořezu spočívá v jeho celkovém konstrukčním řešení. Otočnou hlavu lze ve vertikální i horizontální poloze natáčet v rozsahu 0° - 90°, což umožňuje rychlý přístup k horizontálním otvorům bez nutnosti otáčení obrobku. Rameno závitořezu je možné zdvihnout o 120 mm, takže můžeme na jedno upnutí řezat i závity v různých výškách. Závitujeme otvory v rozsahu M2 – M14.

Strojní vybavení:

  • závitořez Roscamat MOSQUITO VH 300 (M2-M14)
  • sloupová vrtačka VS20 (Dmax = 20 mm)
  • sloupová vrtačka VS32 (Dmax = 32 mm)
  • radiální vrtačka VR4 (Dmax = 55 mm)

Závitořez