Broušení kovů

Broušení je metoda třískového obrábění rovinných nebo válcových ploch, určená k dosažení finální přesnosti obrobku a vysoké jakosti broušené plochy. V praxi se jedná nejčastěji o broušení nástrojů a o obrábění strojírenských dílců a součástek s vysokými nároky na přesnost a kvalitu povrchu. U broušení na plocho i na kulato dosahujeme standartně přesnosti +/- 0,01 mm.

Broušení na plocho

Broušení na plochoNa dvou nástrojařských bruskách provádíme broušení rovinných ploch, nástrojů i velmi složitých tvarů a součástí s vysokou přesností. Stroje rovněž umožňují kopírovací broušení či broušení tvarů v průmětu.

Strojní vybavení:

  • nástrojařská bruska BPH 20 (X600, Y300)
  • rovinná bruska ESG 3A1632 (X813, Y406)

Broušení na kulato

Broušení na kulatoBroušení na kulato je určeno k velmi přesnému obrábění vnějších i vnitřních válcových, kuželových případně tvarových ploch. Typickými výrobky jsou hřídele, čepy, náboje a jiné dílce rotačního charakteru.  Na brusce BHU 25 lze brousit podélným i zápichovým způsobem. Stroj je pro svou univerzálnost vhodný jak pro sériovou, tak pro kusovou výrobu.

Strojní vybavení:

  • bruska na kulato BHU 25 (D280, L1000)