Dělení materiálu

Nabízíme volné kapacity v oblasti třískového a tepelného dělení materiálu. Plný i profilový materiál řežeme na dvou pásových pilách nebo na kotoučové pile v kolmých řezech i pod úhlem. Pásové pily PILOUS mají plynule nastavitelný rozsah řezných úhlů (60° vpravo, 45° vlevo) a umožňují efektivní dělení materiálu ve svazku.

Pásová pilaZejména při dělení materiálů větších tloušťek či rozměrů používáme metodu tepelného řezání kyslíkem, která je vhodná pro nelegované popř. nízkolegované oceli. Kromě teoreticky neomezené tloušťky řezaného materiálu vyniká tato technologie velmi kvalitním řezem.

Strojní vybavení:

  • pásová pila PILOUS ARG 250 (Dmax = 250 mm)
  • kotoučová pila PKA 35 (Dmax = 160 mm)
  • souprava pro řezání kyslíkem (kyslík-acetylen)